Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Thảo luận Cứu mình Camera bị lỗi

    Số là mình có làm theo hướng dẫn cài Gcam của topic này: https://miui.vn/forum/threads/tat-ca-ve-xiaomi-6x-twrp-root.80429/ Tuy nhiên trong quá trình gõ cmd trong terminal thì lại gõ nhầm thành "setprop persist.camera.HAL1.enable 1" Sau khi mình khởi động lại thì camera đen thui, cài lại rom...