Kết quả tìm kiếm

  1. E

    Hỏi & Đáp Cách quản lý 2 sim

    Mình vọc mấy ngày nay thì hiểu thế này. Dial mình để Sim 1, Network mình để Sim 2. Khi vào cài đặt của sim 2 mình chọn được 2g 3g 4g. Nhưng Sim 1 nó lại tự động, mình thì muốn đặt Sim 1 mặc định là 2g.... đây là thắc mắc rất cần ae giúp. Lý do là minh ở chung cư tầng 10, Sim 1 tự động ở 3g như...