Kết quả tìm kiếm

  1. N

    ROM [ROM ANDROID 9.0] PixelExperience Cho Mi Pad 4 / Mi Pad 4 Plus

    Thông tin về ROM : Pixel Experience là ROM dựa trên nền AOSP, bao gồm các ứng dụng Google và tất cả các tính năng của Pixel (trình khởi chạy, hình nền, biểu tượng, phông chữ, bootanimation) Những phần hoạt động tốt : WiFi RIL Mobile data GPS Camera...