Kết quả tìm kiếm

  1. A

    Dòng máy khác Smartphone blockchain HTC

    Công ty điện tử Đài Loan HTC thông báo kế hoạch giảm quy mô công ty thời gian tới để tập trung cho smartphone blockchain. Xem thêm: Ứng dụng blockchain trong tài chính có lợi ích gì ? HTC cắt giảm nhân sự tập trung cho điện thoại blockchain Lần cắt giảm nhân sự này là lần thứ 3 mà HTC đã...