Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Hỏi & Đáp Rom MI PAD 4

    https://www.gizbot.com/mobile/news/xiaomi-mi-pad-4-gets-miui-10-global-beta-rom-india-launch-expected-052159.html Mình lụm được cái rom này! Nó bảo là Global có bác nào biết cài cài thử xem thế nào rồi hướng dẫn ae với
Top