Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Kết quả tìm kiếm

  1. G

    Hỏi & Đáp Nhờ test game

    Em đang dùng mipad 4 plus, rom china dev cập nhật mới nhất, đã cài ch play rồi, cũng đã chỉnh để cài đc game nặng, nhưng cái game em cần nhất lại ko chơi đc. Nhờ mọi người âu đã lên rom eu test giúp em có thể cài đc game này ko với, nếu đc để em unlock rồi chuyển qua luôn, tên game: wonder...
  2. G

    Hỏi & Đáp Thay đổi IP mặc định của Xiaomi gen 3

    Tình hình modem FPT G93 nhà em cùi quá, em có mua con xiaomi gen 3 này về thay cho modem tổng, con G93 up lên làm converter thôi, con xiaomi em xài rom stock cũng ổn định nhưng NAS hồi trước thì ở dãi IP 196.168.1.xx giờ con xiaomi tổng thì lại ở 192.168.31.1. Em có vào modem chuyển về lại thử...
Top