Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Kết quả tìm kiếm

 1. M

  Chia sẻ TWRP 3.2.2 Recovery

  Mình cài twrp rồi sao mang về nhà không bật được chế độ này Gửi từ MI 4W của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 2. M

  ROM Cập Nhật MIUI 10 Eu Dev 8.11.29 cho Mipad 4/ mipad 4 Pus (Clover) WIFI & WIFI + LTE

  Mình cài twrp rồi sao mang về nhà không bật được chế độ này Gửi từ MI 4W của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 3. M

  ROM Cập Nhật MIUI 10 Eu Dev 8.11.29 cho Mipad 4/ mipad 4 Pus (Clover) WIFI & WIFI + LTE

  MIUI 10,1 Gửi từ MI PAD 4 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 4. M

  ROM Cập Nhật MIUI 10 Eu Dev 8.11.29 cho Mipad 4/ mipad 4 Pus (Clover) WIFI & WIFI + LTE

  MIUI 10 8.11.8 https://androidfilehost.com/?fid=11410932744536993347 Gửi từ MI PAD 4 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 5. M

  ROM Cập Nhật MIUI 10 Eu Dev 8.11.29 cho Mipad 4/ mipad 4 Pus (Clover) WIFI & WIFI + LTE

  MIUI 10 8.11.1 Gửi từ MI PAD 4 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 6. M

  ROM Cập Nhật MIUI 10 Eu Dev 8.11.29 cho Mipad 4/ mipad 4 Pus (Clover) WIFI & WIFI + LTE

  MIUI 1O 8.10.25 Gửi từ MI PAD 4 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 7. M

  ROM Cập Nhật MIUI 10 Eu Dev 8.11.29 cho Mipad 4/ mipad 4 Pus (Clover) WIFI & WIFI + LTE

  MIUI 10 8.10.18 Gửi từ MI PAD 4 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 8. M

  ROM Cập Nhật MIUI 10 Eu Dev 8.11.29 cho Mipad 4/ mipad 4 Pus (Clover) WIFI & WIFI + LTE

  MIUI 10 8.10.11 http://miui.dedyk.gq/8.10.11/ Gửi từ MI PAD 4 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 9. M

  Hỏi & Đáp Bubble Dictionary cho Mi Pad 4

  OK Gửi từ MI PAD 4 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 10. M

  ROM Cập Nhật MIUI 10 Eu Dev 8.11.29 cho Mipad 4/ mipad 4 Pus (Clover) WIFI & WIFI + LTE

  MIUI 10 8.9.20 http://miui.dedyk.gq/8.9.20/ Gửi từ MI PAD 4 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 11. M

  ROM Cập Nhật MIUI 10 Eu Dev 8.11.29 cho Mipad 4/ mipad 4 Pus (Clover) WIFI & WIFI + LTE

  Rom Bị lỗi usb otg Gửi từ MI PAD 4 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
Top