Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Kết quả tìm kiếm

  1. L

    Hỏi & Đáp Xin rom thuần n7 có màn tràn cạnh như miui

    Các bác hay dùng rom thuần cho note 7 cho e hỏi có thuần nào có thao tác vuốt màn tràn cạnh như miui ko ạ , tiện có cho e xin link tải luôn ạ
Top