Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Kết quả tìm kiếm

  1. W

    Hỏi & Đáp xiaomi mi pad 4 còn được hỗ trợ nâng cấp miui 11 không?

    phải nâng cấp lên 11 mới sử dụng được âm thanh qua cổng usb C. Hình như mipad4 đã bị lãng quên rồi
  2. W

    Hỏi & Đáp Mipad 4 rom miui 10eu

    mình đang xài rom này nhưng không kết nối với dac cổng usb C ( ibasso dc1) có phải do rom không hổ trợ không?
Top