Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Kết quả tìm kiếm

  1. M

    Hỏi & Đáp Router Xiaomi 4A băng tần 2.4Ghz tốc độ chặm

    Chào các bạn. Mình vừa mua 1 bộ Router Xiaomi 4A hàng chính hãng. Setup xong test tốc độ thì tình trạng như sau: - Băng tần 5Ghz hoạt động bình thường. Speedtest tốc độ hơn 80MBs - Băng tần 2.4Ghz có vấn đề, khi Speedtest tốc độ chỉ khoảng 15Mbs, thỉnh thoảng hơn 20Mbs, có khi rớt dưới 10MBs -...
Top