Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Hỏi & Đáp Kết nối Mipad 2 với máy chiếu qua cổng HDMI

    Bạn phải cắm cáp otg rồi mới bật máy lên,thằng mipad chả hiểu sao cắm cáp otg r bật máy lên nó mới nhận còn nếu cắm ngang thì ko nhận cái j cắm vào cáp otg hết từ chuột bàn phím tới usb
  2. H

    Hỏi & Đáp cho e hỏi về vấn đề wifi công cộng

    Bạn sử dụng chức năng repeater trên mấy router như totolink hay tplink xiaomi đó nhưng vào mục dhcp enabled nó lên rồi vào mục wifi chỉnh tên wifi vs pass lúc đó thì cái router nó sẽ thu lại sóng mà cái wifi chỗ bạn r phát lại nhưng cái roter mới của bạn sẽ cấp...
Top