Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Hỏi & Đáp Update miui 10 8.7.26

    Mọi ng có ai up bản .26 xong cái cảm ứng tiệm cận bị lỗi luôn ko.e là xui lắm luôn.bị cái cảm ứng tiệm cận xong cái cài lại bị hard brick luôn. Phải gửi về tq 2 tháng cho hãng cứu luôn. Gửi từ Redmi Note 5 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
  2. T

    Thảo luận Brick Khi Up Rom

    Có nha bạn.mình đã bị và kết quả là phải gửi máy về lại trung quốc để cứu. Gửi từ Redmi Note 5 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
Top