Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Kết quả tìm kiếm

  1. K

    Hỏi & Đáp Tự động vào mi-recovery thay vì twrp

    Em đã cài đặt twrp rồi :( và cả root rồi vậy mà khi giữ nút nguồn với tăng âm lại vào mi recovery thay vì twrp recovery :( có cách nàoko ạ
Top