Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Kết quả tìm kiếm

  1. D

    Cần bán Nhượng lại Pocophone F1 cho a e nào cần

    Haiz, đang phân vân giữa poco chính hãng với mi 8 xt, mà nghe xong cảm nhận của bác chắc mua mi 8 vậy, poco trừ giá rẻ với hiệu năng bằng mi 8 còn mảng khác bèo quá
  2. D

    Cần bán Nhượng lại Pocophone F1 cho a e nào cần

    Về nhiệt độ thì sao bác, có giảm nhiệt đúng như quảng cáo không hay chơi lâu vẫn nóng vậy bác?
Top