Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Recent Content by tuanvn1238

  1. T

    Thảo luận Cam

    Mimix 2s em nghe nói chụp hình đẹp mà sao e chụp đủ sáng thì thấy tạm được mà ngược sáng với ánh sáng mạnh lại xấu. Thua cả redmi note 4x. Em đã up 3 bản rom mà vẫn xấu Anh em có khách nào khắc phục không zda .em up ảnh so sánh cho anh em xem ở dưới nhé Gửi từ Mi MIX 2S của tôi bằng cách sử...
Top