Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Recent Content by tritam1411

 1. T

  Hỏi & Đáp flash tz

  có cao nhân nào chỉ e flash tz được không ạ.. e tìm hiểu trên xda thì bảo e flash tz để khắc phục lỗi màn hình đen khi up rom... mà tệp trên mega bị xoá nên không tìm hiểu được, nên nhờ cao nhân giúp Gửi từ Mi 5X của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 2. T

  Thảo luận mi5x rom pixel cập nhật hoặc up rom khác bị đen màn hình

  hi... cũng may mình còn lưu rom cũ... không hiểu lý do tại sao. lần đầu mới gặp Gửi từ Mi 5X của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 3. T

  Thảo luận mi5x rom pixel cập nhật hoặc up rom khác bị đen màn hình

  nó vẫn hoạt động bình thường... chỉ đen màn thui... up về rom cũ xài bình thường Gửi từ Mi 5X của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 4. T

  Thảo luận mi5x rom pixel cập nhật hoặc up rom khác bị đen màn hình

  tình hình là mình đang sử dụng rom pixel cập nhật lên thì bị đen màn hình, up rom khac cũng bị đen màn. mình su dụng twrp 3.2.3... xin cao nhân giúp đở Gửi từ Mi 5X của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
Top