Điểm thưởng dành cho Thằng tồi

 1. 10
  Thưởng vào: 15/6/18

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 2. 10
  Thưởng vào: 12/3/17

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 3. 5
  Thưởng vào: 31/7/16

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 4. 2
  Thưởng vào: 27/5/16

  Ai đó thích bạn

  Ai đó thích bài viết của bạn, hãy giữ gìn phong độ nhé :D

 5. 1
  Thưởng vào: 1/4/16

  Tin nhắn đầu tiên

  Gửi một tin nhắn cho ai đó trong diễn đàn