Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Nội dung mới nhất bởi Tùng Cùi

  1. T

    Hỏi & Đáp Cần Trợ giúp mở máy bị treo logo

    Readmi note . Máy mình bị Treo logomở bị treo logo chứ không biết up rom gì nữa Mình mong m.n ai biết chỉ hộ mình với ạ. Máy nay mình k biết nó Có hình mình check imei m.n xem . Ai biết bản room + mọi cách mở với ạ. Tks
  2. T

    Hỏi & Đáp ai biet.up rom. android 6 k a

    ai co rom android 6 cho minh xin dc k a. minh muon up android 6 vs miui bac nao biet ro cho mjnh xin y kien nen up ntn cho may chay tot a
Top