Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Nội dung mới nhất bởi songanapple

  1. S

    Hỏi & Đáp Cần Giúp!! Nạp Recovery Ok Nhưng Không Vào được...

    - Tình hình là mình nhận 1 máy Xiaomi 2 HM 2LTE-CMCC nạp tiếng việt. Mình đổi tên update.zip flash qua recovery gốc của máy nhưng không được. rồi mình nạp recovery qua fastboot để up rom. mình nạp ok hết rồi nhưng không hiểu sao lại không vào được recovery. vào reco máy treo logo MI. - Mong...
Top