Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Nội dung mới nhất bởi phan_tq

 1. phan_tq

  Hướng dẫn HƯỚNG DẪN DEODEX APK TRỰC TIẾP TRÊN ĐIỆN THOẠI

  máy nào cũng có mà.bác xem có thư mục ARM64 không
 2. phan_tq

  Hướng dẫn HƯỚNG DẪN DEODEX APK TRỰC TIẾP TRÊN ĐIỆN THOẠI

  Do bác chưa copy file classes.dex vào trong MiuiSystemUI.apk nên khi bug sse không có thư mục smali nha
 3. phan_tq

  Hướng dẫn Hướng dẫn MOD Âm lịch và Center Clock MiuiSystemUI.apk MIUI V8

  Cứ build bình thường xem có đc không bác. nếu lỗi thì phải tải lại apktool mới nhất mới hết lời
 4. phan_tq

  Hướng dẫn HƯỚNG DẪN DEODEX APK TRỰC TIẾP TRÊN ĐIỆN THOẠI

  Lạ nhỉ.mình làm có thấy lỗi đâu.
 5. phan_tq

  Hướng dẫn HƯỚNG DẪN DEODEX APK TRỰC TIẾP TRÊN ĐIỆN THOẠI

  Làm sao lỗi đc. Chụp lỗi xem nào
 6. phan_tq

  Hướng dẫn HƯỚNG DẪN DEODEX APK TRỰC TIẾP TRÊN ĐIỆN THOẠI

  4 file kia và file cần decompile thôi
 7. phan_tq

  Hướng dẫn HƯỚNG DẪN DEODEX APK TRỰC TIẾP TRÊN ĐIỆN THOẠI

  Đc nhé bác. Không ảnh hưởng gì
 8. phan_tq

  Hướng dẫn HƯỚNG DẪN DEODEX APK TRỰC TIẾP TRÊN ĐIỆN THOẠI

  Bug file .odex để lấy file .dex nhé.
 9. phan_tq

  Hướng dẫn Hướng dẩn mod một số code ( không chuyên ) MIUI v8

  Bấm vào đó là Settings đã dừng lại
 10. phan_tq

  Hướng dẫn HƯỚNG DẪN DEODEX APK TRỰC TIẾP TRÊN ĐIỆN THOẠI

  if 4 file hết xong mới decom.nhé miui.apk miuisystem.apk framework-ext-res.apk framework-res.apk
Top