Điểm thưởng dành cho One

 1. 10
  Thưởng vào: 14/5/18

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 2. 5
  Thưởng vào: 18/9/15

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 3. 2
  Thưởng vào: 7/9/15

  Ai đó thích bạn

  Ai đó thích bài viết của bạn, hãy giữ gìn phong độ nhé :D

 4. 1
  Thưởng vào: 7/9/15

  Tin nhắn đầu tiên

  Gửi một tin nhắn cho ai đó trong diễn đàn