Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Nội dung mới nhất bởi nganhanetqn

  1. N

    Hỏi & Đáp Cài TWRP cho redmi 8 như thế nào vậy??

    e xin bản TWRP cho redmi 8 với để cài rom ấn độ Bác nào chỉ cách cài rom ấn mà ko cần twrp cũng chỉ e với
Top