Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Nội dung mới nhất bởi mr.hero6789

  1. M

    Hỏi & Đáp Xin hỏi về vấn đề ghi âm cuộc gọi trên Redmi Note 8 Pro

    Sao mình hỏi thì nhân viên kỹ thuật bảo Rom indo cũng ko có ghi âm cuộc gọi??? Gửi từ Redmi Note 8 Pro của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
Top