Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

minhkst007's latest activity

 • M
  Mình vừa mua bộ Router 4A. Băng tần 5Ghz tốc độ OK, speedtest lên hơn 80Mbs. Nhưng 2.4GHz thì tốc độ rất chặm, chỉ trên dưới 10Mbs...
  • z2103228542938_abc7305ba6d3faeb06e134234a0fd3b2.jpg
  • z2103228548160_d96656993fd177fa15d16a0bcf904038.jpg
  • z2103228553308_da6087c4ba543639820405cc12f71764.jpg
 • M
  minhkst007 đã đăng chủ đề mới.
  Chào các bạn. Mình vừa mua 1 bộ Router Xiaomi 4A hàng chính hãng. Setup xong test tốc độ thì tình trạng như sau: - Băng tần 5Ghz hoạt...
  • z2103228542938_abc7305ba6d3faeb06e134234a0fd3b2.jpg
  • z2103228548160_d96656993fd177fa15d16a0bcf904038.jpg
  • z2103228553308_da6087c4ba543639820405cc12f71764.jpg
Top