Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Recent Content by Ma Hua

  1. Ma Hua

    Hỏi & Đáp Redmi và Mi khác nhau như thế nào?

    Như tiêu đề ạ. E ko biết 2 cái này nó khác nhau làm sao mà lại đặt tên như thế. Em được chọn mua điện thoại dưới 4 triệu. Nghe một số người nói thì nên mua hãng Xiaomi vừa rẻ vừa ngon. Em cũng đã xem qua 1 số mẫu và định chọn Xiaomi Mi4 hoặc Redmi Note 3 nhưng lại nghe một số ng nói nó bị lỗi...
Top