Điểm thưởng dành cho lohado

 1. 10
  Thưởng vào: 5/4/17

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 2. 5
  Thưởng vào: 30/5/16

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 3. 2
  Thưởng vào: 13/5/16

  Ai đó thích bạn

  Ai đó thích bài viết của bạn, hãy giữ gìn phong độ nhé :D

 4. 1
  Thưởng vào: 2/5/16

  Tin nhắn đầu tiên

  Gửi một tin nhắn cho ai đó trong diễn đàn