Điểm thưởng dành cho Le Anh Dung

 1. 15
  Thưởng vào: 4/4/18

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 2. 10
  Thưởng vào: 26/2/17

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 3. 10
  Thưởng vào: 17/2/17

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 4. 5
  Thưởng vào: 25/10/16

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 5. 2
  Thưởng vào: 22/9/16

  Ai đó thích bạn

  Ai đó thích bài viết của bạn, hãy giữ gìn phong độ nhé :D

 6. 1
  Thưởng vào: 17/9/16

  Tin nhắn đầu tiên

  Gửi một tin nhắn cho ai đó trong diễn đàn