Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Recent Content by huynhduchuy2002

  1. H

    Hỏi & Đáp thắc mắc về các phiên bản xiaomi mi4

    Em cũng model 4c kh biết up bản rom khác có được 4g kh ạ
  2. H

    ROM Em đang dùng bản 3gb ram không dùng được LTE

    Cho em hỏi bản 3gb ram có rom nào dùng được lte kh ạ
Top