Nội dung mới nhất bởi HNH

  1. H

    Hỏi & Đáp Flash rom Fastboot bằng Miflash bị lỗi echo Missmatching Image And Device

    Lỗi này là sao vậy mọi người