Điểm thưởng dành cho Dr.NHTT

 1. 20
  Thưởng vào: 11/11/18

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 2. 30
  Thưởng vào: 25/10/18

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

 3. 20
  Thưởng vào: 4/9/18

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 4. 15
  Thưởng vào: 31/7/18

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 5. 10
  Thưởng vào: 13/7/18

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 6. 10
  Thưởng vào: 11/7/18

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 7. 5
  Thưởng vào: 24/6/18

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 8. 2
  Thưởng vào: 8/6/18

  Ai đó thích bạn

  Ai đó thích bài viết của bạn, hãy giữ gìn phong độ nhé :D

 9. 1
  Thưởng vào: 7/6/18

  Tin nhắn đầu tiên

  Gửi một tin nhắn cho ai đó trong diễn đàn