Điểm thưởng dành cho CoHeo

 1. 15
  Thưởng vào: 8/3/16

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 2. 10
  Thưởng vào: 26/11/15

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 3. 10
  Thưởng vào: 15/11/15

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 4. 5
  Thưởng vào: 1/10/15

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 5. 2
  Thưởng vào: 13/8/15

  Ai đó thích bạn

  Ai đó thích bài viết của bạn, hãy giữ gìn phong độ nhé :D

 6. 1
  Thưởng vào: 13/8/15

  Tin nhắn đầu tiên

  Gửi một tin nhắn cho ai đó trong diễn đàn