Xiaomi Redmi

 1. Redmi 8 / 8A

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  6
  Mới nhất: Cần fix gps để chạy grab jiade, 8/12/19 lúc 21:37
 2. Redmi K20 / K20 Pro

  Đề tài thảo luận:
  126
  Bài viết:
  890
  Mới nhất: Redmi K20 pro rung yếu Thaihungym, 8/12/19 lúc 23:36
 3. Redmi 7

  Đề tài thảo luận:
  24
  Bài viết:
  116
 4. Redmi 6 / 6A / 6 Pro

  Đề tài thảo luận:
  148
  Bài viết:
  691
 5. Redmi 5 / 5 Plus

  Đề tài thảo luận:
  1,263
  Bài viết:
  16,588
  Mới nhất: MiRoom v11.0.2.0 bị lỗi Micloud Thằng tồi, 4/12/19 lúc 09:55
 6. Redmi 5A

  Đề tài thảo luận:
  79
  Bài viết:
  398
  Mới nhất: Redmi 5a bị lỗi fastboot knightpt, 24/11/19
 7. Redmi 4X

  Đề tài thảo luận:
  381
  Bài viết:
  2,451
  Mới nhất: help me MinnMin, 24/11/19
 8. Redmi 4 / 4 Prime

  Đề tài thảo luận:
  553
  Bài viết:
  6,302
 9. Redmi 4A

  Đề tài thảo luận:
  118
  Bài viết:
  770
 10. Redmi Pro

  Đề tài thảo luận:
  116
  Bài viết:
  917
  Mới nhất: Xác Redmi Note 3 Pro Vuong Pham, 10/5/19
 11. Redmi 3S / 3X

  Đề tài thảo luận:
  644
  Bài viết:
  5,637
 12. Redmi 3 / 3 Pro

  Đề tài thảo luận:
  970
  Bài viết:
  11,993
 13. Redmi 2 / 2A

  Đề tài thảo luận:
  111
  Bài viết:
  673
 14. Redmi 1 / 1S

  Đề tài thảo luận:
  193
  Bài viết:
  1,116