Xiaomi Redmi Note

 1. Redmi Note 8 / 8 Pro

  Đề tài thảo luận:
  69
  Bài viết:
  497
 2. Redmi Note 7 / 7 Pro / 7S

  Đề tài thảo luận:
  345
  Bài viết:
  3,148
 3. Redmi Note 6

  Đề tài thảo luận:
  16
  Bài viết:
  112
  Mới nhất: Cao Nhân giúp Với Mai Sơn, 23/10/19
 4. Redmi Note 5 (Pro)

  Đề tài thảo luận:
  1,880
  Bài viết:
  32,948
 5. Redmi Note 5A / 5A Prime

  Đề tài thảo luận:
  26
  Bài viết:
  132
 6. Redmi Note 4 (Qualcomm / 4X)

  Đề tài thảo luận:
  2,440
  Bài viết:
  40,283
  Mới nhất: ROM port Oreo và Pie Mydarhieu97, 8/12/19 lúc 22:15
 7. Redmi Note 4

  Đề tài thảo luận:
  3,142
  Bài viết:
  34,726
 8. Redmi Note 3 (Pro)

  Đề tài thảo luận:
  5,426
  Bài viết:
  84,534
 9. Redmi Note 3

  Đề tài thảo luận:
  3,308
  Bài viết:
  70,331
  Mới nhất: Biến thành cục gạch, Redmi note 3 VicHuGo, 4/12/19 lúc 15:01
 10. Redmi Note 2

  Đề tài thảo luận:
  3,148
  Bài viết:
  93,413
 11. Redmi Note

  Đề tài thảo luận:
  94
  Bài viết:
  583
  Mới nhất: Xin ý kiến BiNguyen1236, 28/10/18