1. Các hội/nhóm chính thức của MIUI.VN trên Facebook

  - Chúc các bạn giao lưu, thảo luận vui vẻ

Điểm thưởng dành cho Vũ Phạm

 1. 15
  Thưởng vào: 1/3/17

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 2. 10
  Thưởng vào: 5/1/17

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 3. 10
  Thưởng vào: 1/1/17

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 4. 5
  Thưởng vào: 27/12/16

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 5. 2
  Thưởng vào: 19/10/16

  Ai đó thích bạn

  Ai đó thích bài viết của bạn, hãy giữ gìn phong độ nhé :D

 6. 1
  Thưởng vào: 19/10/16

  Tin nhắn đầu tiên

  Gửi một tin nhắn cho ai đó trong diễn đàn