Group Banner

K.H.O.A.I's Recent Activity

  1. K.H.O.A.I đã trả lời vào chủ đề Thảo luận đã có miui 10 chính thức cập nhật ota ae đã lên chưa.

    Thanh trạng thái làm to vãi cả nhái. Cứ như dành cho người cận lòi mắt ý

    21/9/18 lúc 10:04
  2. K.H.O.A.I đã trả lời vào chủ đề Thảo luận đã có miui 10 chính thức cập nhật ota ae đã lên chưa.

    Dc bạn nhé mình cũng mua mobilecity đây. Đang up nè

    21/9/18 lúc 08:49